post image

เรื่องละเอียดอ่อน ลีจอห์นสันตอบคําถามเกี่ยวกับดอกเบี้ยการโอนเงินของเบลีย์ ไรท์ของฮิบส์และกล่าวถึงข้อเรียกร้องของเอดินเบอระ ดาร์บี้ ‘เที่ยวกลางคืน’

เรื่องละเอียดอ่อน หัวหน้าฮิบส์ ถูกกล่าวหาว่าออกไปข้างนอ